Hvor sosialt? : en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar

Hvor sosialt? En studie av sosial bærekraft i bytuviklingen på Hamar  
© Ex Libris, a ProQuest Company,  2020